สมุนไพร พืชมหัศจรรย์ แยกตามประเภทรักษาโรค

สมุนไพร พืชมหัศจรรย์ แยกตามประเภทรักษาโรค

 


อบเชยต้น (เชียด)
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:51:51 AM

 


อบเชยเทศ
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:51:21 AM

 


โหระพา
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:50:52 AM

 


ว่านน้ำ
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:50:22 AM

 


เร่ว
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:49:49 AM

 


มะรุม
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:49:14 AM

 


ไพล
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:48:45 AM

 


พริกไทย
 กลุ่มยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เมื่อ ธันวาคม 08, 2563, 11:47:52 AM