“กรุงไทย - สจล.” ผลักดัน Innovative Hospital รองรับวิกฤตสุขภาพ 

“กรุงไทย - สจล.” ผลักดัน Innovative Hospital รองรับวิกฤตสุขภาพ 
  • 0 ตอบ
  • 19 อ่าน
« Chigaru»เมื่อ: กันยายน 24, 2564, 10:03:39 pm »


ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง สร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”ผลักดันสู่ Innovative Hospitalพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยรับมือวิกฤตโควิด-19 และรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคตเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ Healthcare เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินและการให้บริการของโรงพยาบาลหวังมุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืนการระบาดของโควิด-19 ยังรุนแรงและขยายวงกว้างจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน “ธนาคารกรุงไทย” ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)โดยเฉพาะด้าน “สุขภาพและการรักษาพยาบาล” จึงเร่งช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

ธนาคารได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ผ่านจุดบริการนอกโรงพยาบาล 25 จุด เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมจัดทำ “Krungthai Care Box (Home Isolation Kit)” หรือ “กล่องพลังใจ” มอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน จำนวน 20,000 กล่อง ด้วยความมุ่งมั่น #เคียงข้างทุกพลังใจ #กรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในระยะยาวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) สร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ผลักดันสู่ Innovative Hospital หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคน“Innovative Hospital” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19

จากความมุ่งมั่นของ 2 องค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาการระบาดของโควิด-19 และรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนา “นวัตกรรมทางการแพทย์” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ หรือ “New S-Curve” ที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลในอนาคต

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของสจล.จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นหลักที่ผ่านมา ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 รองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1.ชุด PAPR ใช้สวมใส่แทนชุด PPE สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง 2. หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฉายแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อ สามารถนำทางและหลบวิ่งกีดขวางอัตโนมัติ 3. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ใช้ฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบโอโซน 4. ตู้อบเชื้อความดันบวก (Positive Pressure Swab Test) สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อ Covid-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย 5.ตู้อบเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Swab Test) มีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในตู้ ป้องกันและควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอก 6.รถตู้ตรวจเชื้อ (Mobile Swab Test) สะดวกต่อการเดินทางเข้าตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุก รองรับการตรวจได้ถึงวันละ 100 คน7.เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow สำหรับจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้ผู้ป่วยวิกฤต
โดยมีราคาถูกกว่าการนำเข้า 3-4 เท่า 8.เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน ใช้งานง่ายและขนาดเล็ก เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน 9. เครื่องช่วยหายใจ (KNIN X) ควบคุมการใช้งานง่ายและรองรับหลายโหมดการทำงาน โดยที่ผ่านมาส่งมอบนวัตกรรมไปแล้ว 1,133 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐ จำนวน 427 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด

Krungthai Digital Platform เพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดการโรงพยาบาลธนาคารพัฒนาบริการทางการเงิน “Krungthai Digital Platform” โดยวางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาลมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital นำเครื่อง Self-Payment มาใช้ตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาลรับชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ QR Code Cross Bank บัตรเครดิต บัตรเดบิต เชื่อมต่อระบบ Health Information System เพื่อเช็กสิทธิและส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่างๆ บริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีระบบ e-Donation เพื่อช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล“กรุงไทย” เดินหน้าเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนำกรอบการดำเนินงานเข้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ด้านการพัฒนาสุขภาพของของสิ่งมีชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน ครอบคลุม 5 Ecosystems หลัก คือ การบริการของภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน เพื่อยกระดับบริการของภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การชำระเงิน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน ระบบปิด และระบบเปิดโดยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือและกลไกหลักของภาครัฐส่งต่อความช่วยเหลือต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนกลุ่มระบบขนส่ง มุ่งอำนวยความสะดวก เรื่องระบบการชำระเงินให้กับรถขนส่งมวลชน และ กลุ่มสถาบันการศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการ Smart Unive